Работ в базе: 8081   

Реферати

Велика колекція рефератів з різних тем і предметів.


Курсові

Курсові роботи з багатьох предметів.


Лекції

Лекційний матеріал з різних предметів.


Шпаргалки

Все що рятує від нестачі знань.


Лабораторні

Роботи з практичної частини навчання.Головна / Менеджмент / Реферати / Критеріі ефективності труда менеджмера
Назва роботи:Критеріі ефективності труда менеджмера
Предмет:Менеджмент
Тип роботи:Реферати
Автор:-
Архів (.zip):
        
Критеріі ефективності труда менеджмера

Краткое содержание работы

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Інститут менеджменту та бізнесу

Чорномаз Ольга Сергіївна

КУРСОВА РОБОТА

За темою “Критерії ефективності труда менеджера”

Група БТ-1-98

Спеціальність Управління трудовими ресурсами

Науковий керівник

доктор філософських наук,

профессор Гаєвський Б.А.

Київ – 2000ЗМІСТ

ВСТУП 3 Частина 1: Ефективність управлінської діяльності: сутність та критерії. 5 1.1. Вимоги до сучасного управлінця. 5 1.2. Розподіл праці менеджерів. 9 1.3. Категорії ефективності та продуктивності праці. 10 Частина 2. Методи оцінки управлінського персоналу. 13 2.1. Сутність оцінки управлінського персоналу. 13 2.2. Система оцінювання результативності праці. 14 2.3. Сутність методів оцінки управлінського персоналу. 20 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 27ВСТУП

Один з найважливіших напрямків програми реформ у нашій країні – перебудова систем управління підприємством. Особливе значення ця проблема набуває на рівні тих підприємств, місце яких у ринковій економіці повністю змінюється. Коли підприємство стає економічно самостійним об’єктом товрано-грошових відносин, що повністю відповідає за результати своєї господарської діяльності, воно повинно сформувати систему на управління (менеджменту), яка б забезпечила йому високу ефективність роботи, конкуретноздатність та стійкість положення на ринку. В нових умовах з’являються нові функції, яки раніше були не потрібні. В ринковій економіці підприємство самостійно приймає рішення, розробляє стратегію свого розвитку, знаходить потрібні для їх реалізації засоби, наймає працівників, придбає обладнання та матеріали, вирішує багато структурних питань, в тому числі таких, як створення, злиття, ліквідація, розподіл, реорганізація виробничої та перебудова організаційної структури управління. Підприємства набувають рис самостійності, які характерні для умов ринкової екноміки. Це вимагає значного розширення сфери управління, збільшення обсягу та ускладнення характеру робіт, що виконуються менеджерами. Також зростає відповідальність за якість та своєчасність прийняття тих чи інших рішень. Науково-технічний прогрес перетворюється на потужний засіб управлінських нововведень, направлених на створення умов для ефективної роботи. У зв’язку з цим, менеджмент на підприємстві, що працює у ринковому середовищі, ставить високі вимоги щодо професіона......
.Коментарі до роботи " Критеріі ефективності труда менеджмера"


E-mail: abc-english@yandex.ru
Copyright © 2012 :: uaReferat.abc-english-grammar.com