Работ в базе: 8081   

Реферати

Велика колекція рефератів з різних тем і предметів.


Курсові

Курсові роботи з багатьох предметів.


Лекції

Лекційний матеріал з різних предметів.


Шпаргалки

Все що рятує від нестачі знань.


Лабораторні

Роботи з практичної частини навчання.Головна / Менеджмент / Реферати / Аналіз та удосконалення оперативного управління
Назва роботи:Аналіз та удосконалення оперативного управління
Предмет:Менеджмент
Тип роботи:Реферати
Автор:-
Архів (.zip):
        
Аналіз та удосконалення оперативного управління

Краткое содержание работы

Посадова інструкція менеджераз оперативногоуправління

Загальні положення

Менеджер з оперативного управління очолює відділ оперативного планування і управління підприємством і підпорядковується безпосередньо заступнику генерального директора з економіки . Менеджер з оперативного управління призначається і звільняється з посади за наказом генерального директора. В своїй роботі менеджер керується чинним законодавством України , методичними , нормативними матеріалами по питаннях виробничого планування і оперативного управління виробництва , наказами і розпорядженнями генерального директора , Законом України “ Про охорону праці “ .

Функції

Організовує роботу відділу оперативного планування і управління виробництвом Здійснює добовий контроль за ходом виробництва . Контролює виконання робіт по виготовленню нових виробів по плану нової техніки . Постійно підтримує зв’язок з технічними службами ВАТ з метою оперативного вирішення технічних питань по ивпуску продукції . Виявляє труднощі в роботі виробничих підрозділів і приймає міри по їх усуненню .

Розділ1Теоретико-методичні основи оперативного управління виробництвом.

1.ФУНКЦІЇІ ЗАДАЧІОПЕРАТИВНОГОУПРАВЛІННЯОСНОВНИМ ВИРОБНИЦТВОМ(ОУОВ)

ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЛАНОВА СИСТЕМА. ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ

Змістомоперативногоуправлінняосновним виробництвомєвстановленнямісця (цеху,дільниці, робочогомісця) і часу(кварталу, місяця,декади, зміни),виготовленнявиробів, складальниходиниць, деталей;облікфактичногоходу виробничогопроцесу; визначеннявідхилень відзазделегідьвстановленогоплану і, нарешті,регулюванняходу виробництва,здійснюваногодля того, щобліквідуватинаслідкинебажанихвідхилень ізабезпечитисвоєчасневиконанняосновних задачоперативногоуправління.(1;347)Оперативнеуправлінняосновним виробництвомздійснюєтьсяна основі планувиготовленняпродукції,розробленогона рік (квартал).СистемаОУОВявляє собоюскладнуорганізаційно-плановусистему, щовключаєфункціональну,елементну іорганізаційнупідсистеми.Функціональнерозбиттяхарактеризуєколофункцій, якіповиннавиконуватисистема управління;поелементне основніелементи, зяких вонаскладається,і організаційна побудовусистеми управління.У функціональномувідношенніОУОВзмінюєтьсятаким чином:на рівні управлінняпідприємствомвоно полягаєв організаціїрушення предметівв межах року,кварталу, місяця;на рівні управлінняцехом такерушення здійснюєтьсяв межах кварталу,місяця, тижня(п’ятиднівки);на рівні управліннядільницею в межах місяця,тижня (п’ятиднівки),діб, зміни і погодинах.У поэлементномувідношеннів залежностівід рівня ОУОВзмінюєтьсяпо: складу, щовикористовуєтьсяі кваліфікаціїуправлінськогоперсоналу;математичномузабезпеченнюзадач плануваннявиробництва;складу і числукомплексівтехнічнихзасобів, щовикористовуються; складу календарно-плановихнормативів;планово-обліковимодиницям, щозастосовуються; складу і зміступланово-обліковоїдокументації;характеруі напруженостіінформаційнихпотоків.У організаційномувідношеннісистемаОУОВздійснюєсвої функціїза допомогою:планово-диспетчерськоговідділу (ПДВ......
.Коментарі до роботи " Аналіз та удосконалення оперативного управління"


E-mail: abc-english@yandex.ru
Copyright © 2012 :: uaReferat.abc-english-grammar.com