Работ в базе: 8081   

Реферати

Велика колекція рефератів з різних тем і предметів.


Курсові

Курсові роботи з багатьох предметів.


Лекції

Лекційний матеріал з різних предметів.


Шпаргалки

Все що рятує від нестачі знань.


Лабораторні

Роботи з практичної частини навчання.Головна / Фізика / Лабораторні / Лабораторная работа: Визначення модуля пружності з деформації розтягу
Назва роботи:Лабораторная работа: Визначення модуля пружності з деформації розтягу
Предмет:Фізика
Тип роботи:Лабораторні
Автор:-
Архів (.zip):
        
Лабораторная работа: Визначення модуля пружності з деформації розтягу

Краткое содержание работыЛабораторна робота № 2

 

ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ

З ДЕФОРМАЦІЇ РОЗТЯГУ

 

Мета роботи: Дослідити залежність видовження зразка від навантаження. Визначити модуль Юнга для капрону.

Прилади і матеріали: Прилад для визначення модуля пружності, рулетка, мікрометр, важки.

Теоретичні відомості

 

Деформацією називають зміну форми чи об’єму твердого тіла, яка викликана дією зовнішніх сил. Якщо ці сили малі, то після припинення їх дії деформація зникає; якщо ж сили великі, то після припинення дії виявляється так звана залишкова деформація. При появі щонайменшої залишкової деформації говорять, що досягнуто межу пружності.

Оскільки результат дії сили залежить також і від розмірів зразка, то зручно дію сили оцінювати по напрузі, що виникає в зразку.

Напругою називають відношення сили F до площі поперечного перерізу зразка S:

 

(1)

Таким чином, межа пружності sпр – це напруга, при якій з’являється залишкова деформація. Тіла з великим значенням sпр називають пружними, а тіла з дуже малим значенням sпр – непружними або пластичними.

Серед різних деформацій виділяють дві найпростіші: деформацію розтягу (стиску) і деформацію зсуву. Всі малі деформації можна розглядати як суму деяких розтягів (чи стисків) і зсувів.

         Малі деформації задовольняють таким основним законам:

-     в межах пружності деформація пропорційна прикладеній напрузі;

-     при зміні напряму дії зовнішньої сили змінюється тільки напрям деформації без зміни її значення;

-     при дії декількох зовнішніх сил загальна деформація дорівнює сумі окремих деформацій (принцип суперпозиції малих деформацій).

         Для малих деформацій розтягу чи стиску стержня справедливий закон Гука:

, (2) або          (2´)

В (2) і (2´): l0 – початкова довжина стержня; Dl=l–l0 – його абсолютне видовження;  називають відносним видовженням; a – коефіцієнт пружності під час розтягу.

         Величина, обернена a, називається модулем пружності під час розтягу, або модулем Юнга:

(3)......
.Коментарі до роботи " Лабораторная работа: Визначення модуля пружності з деформації розтягу"


E-mail: abc-english@yandex.ru
Copyright © 2012 :: uaReferat.abc-english-grammar.com