Работ в базе: 8081   

Реферати

Велика колекція рефератів з різних тем і предметів.


Курсові

Курсові роботи з багатьох предметів.


Лекції

Лекційний матеріал з різних предметів.


Шпаргалки

Все що рятує від нестачі знань.


Лабораторні

Роботи з практичної частини навчання.Головна / Політологія / Реферати / Плюси і мінуси антиглобалізму
Назва роботи:Плюси і мінуси антиглобалізму
Предмет:Політологія
Тип роботи:Реферати
Автор:-
Архів (.zip):
        
Плюси і мінуси антиглобалізму

Краткое содержание работыМіністерство освіти і науки України

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Кафедра політичних наук

Реферат

Плюси і мінуси антиглобалізму

Студентки 431 групи

Кириченко І. В.

Викладач: доцент, кандидат

історичних наук

Бронніков В. Д.

Миколаїв – 2009План

Вступ

Розділ 1. Антиглобалізм як ідейно-політичний феномен

1.1      Витоки антиглобалізму

1.2      Історія формування антиглобалізму

1.3      Загальна характеристика антиглобалізму

Розділ 2. Антиглобалізм: стан і перспективи

2.1      Переваги антиглобалізму

2.2      Недоліки антиглобалізму

Висновок

Список використаної літературиВступ

В останнє десятиліття ми зіткнулися з таким явищем як глобалізм. Відповідно, сьогодні актуальним стає питання про антиглобалізм – як явище, що характеризує позицію людей, які протистоять глобалізму. Хоча самі представники антиглобалістського руху стверджують, що вони виступають не проти глобалізму, а лише за певну, оновлену форму глобалізму.

Антиглобалізм є досить специфічним явищем, представниками якого є ліворадикали і крайні праві, анархісти і профспілковики, комуністи і націоналісти. І всі вони говорять, що антиглобалізм — рух надкласовий, а в економічному сенсі спрямований на захист виробників реальних благ: робітників, підприємців, будівельників, фермерів, а також лікарів, викладачів, військових.

Антиглобалістський рух характеризується багатоаспектністю свого розвитку, має досить специфічну структуру, яка виявляється у відсутності централізації влади, тобто немає єдиного керівного органу.

Метою даної роботи є дослідження явища антиглобалізму, його переваг та недоліків.

Об’єктом дослідження виступає антиглобалізм як ідейно-політичний феномен.

Предметом дослідження є позитивні та негативні риси антиглобалізму.

Гіпотеза: антиглобалістський рух є наслідком виникнення та функціонування глобалізації.

Таким чином, можна виокремити наступні завдання:

розглянути витоки антиглобалізму;

дослідити історію становлення антиглобалістського руху;

розглянути поняття «антиглобалізм» як ідейно-політичний феномен;

визначити переваги та перспективи антиглобалізму;

визначити недоліки антиглобалізму;

довести, що антиглобалізм є результатом поширення глобалізації.Розділ 1. Антиглобалізм як ідейно-політичний феномен

1.1 Витоки антиглобалізму

Початок ХХІ століття підтвердив існуючі в сучасному світі тенденції до розгортання глобалізації планетарного простору, а самі терміни «глобалізм» і «глобалізація» посіли чільне місце в інформаційних потоках більшості країн сучасного світу.

Але не всі сприйняли глобалізацію позитивно. Частина населення нашої планети розпочала активний протест проти глобалізму – так на політичну сцену вийшла нова, незнана досі сила, – антиглобалізм.

Що ж таке глобалізація? Загалом, узвичаєним є погляд на глобалізацію як на інтенсифікацію зв’язків взаємозалежності між державами. А. Вебер визначає її наступним чином: «глобалізація – втягування більшої частини людства в єдину систему фінансово-економічних, громадсько-політичних та культурних зв’язків на основі найновіших засобів інформатики та телекомунікації.

Глобалізація, згідно з визначенням американського дослідника Хелда Макгрю — це розширення, поглиблення та прискорення взаємозв’язків у світовому просторі в у......
.Коментарі до роботи " Плюси і мінуси антиглобалізму"


E-mail: abc-english@yandex.ru
Copyright © 2012 :: uaReferat.abc-english-grammar.com