Работ в базе: 8081   

Реферати

Велика колекція рефератів з різних тем і предметів.


Курсові

Курсові роботи з багатьох предметів.


Лекції

Лекційний матеріал з різних предметів.


Шпаргалки

Все що рятує від нестачі знань.


Лабораторні

Роботи з практичної частини навчання.Головна / Комп\'ютерні технології / Реферати / Реферат: Cистеми телекомунікацій /Укр./
Назва роботи:Реферат: Cистеми телекомунікацій /Укр./
Предмет:Комп\'ютерні технології
Тип роботи:Реферати
Автор:-
Архів (.zip):
        
Реферат: Cистеми телекомунікацій /Укр./

Краткое содержание работы

Cистеми телекомунікацій Тема 1: Загальна характеристика систем телекомунікацій. Поняття телекомунікаційної системи і етапи розвитку телекомунікацій. Поняття системи передачі даних. Класифікація ТК систем. Характеристика сучасного стану ТК в Україні. Організація і розробка стандартів в області ТК. 1.1. Поняття телекомунікаційної системи і етапи розвитку телекомунікацій. ТК - системи віддаленого інформаційного зв’язку. Телематика - наука про вивчення засобів ТК. 1832 р. - перша ТК система, російський винахідник Шеллінг створив перший електромагнітний телеграф. 1837 р. - азбука Морзе. 1895 р. - Попов. Винахід радіо. Основні етапи розвитку ТК: 1 - з 1832 р. - створення і розвиток телефону і телеграфу. 2 - з 1895 р. - радіо і телебачення. Етап радіохвильових ТК систем. 3 - з 1957 р. - використання супутників. Етап супутникових ТК систем. 4 - з 1968 р. - поява глобальних комп.мереж. Етап комп’ютерних ТК систем. 5 - з 1980 р. - злиття засобів обчислювальної техніки ті зв’язку - інтегровані ТК системи. 1.2. Поняття системи передачі даних (СПД). Більшість ТК систем використовуються також і для передачі даних СПД, яка складається з таких компонентів: Кінечне обладнання даних (ДТЕ) - узагальнене поняття, що використовується для опису пристрою користувача та його частини. Може бути джерелом, отримувачем інформації. Апаратура каналу даних (ДСЕ) - забезпечення можливості передачі інформації між ДТЕ по каналах певного типу. Канал передачі даних - сукупність середовища розповсюдження і технічного забезпечення. В залежності від типу сигналів розрізняють аналогові та цифрові канали зв’язку. За режимом використання канали комутовані та виділені; симплексні (передача лише в одному напрямку), напівдуплексні (почергова передача в різних напрямках), дуплексні (одночасна передача в обох напрямках); низькошвидкісні (50-200 біт/с) - телеграф, середньошвидкісні (до 9600 біт/с) - аналоговий телефон, високошвидкісні (понад 19200 біт/с) - ТВ, супутник. В залежності від конструктивних особливостей можна розділити: коаксіал (тонкий, товстий); вита пара (екранована, неекранована); оптоволоконний кабель. 1.3. Класифікація ТК систем Транспортний рівень – забезпечує інтерфейс між мережним рівнем і верхніми рівнями і призначений для відокремлення користувача від фіз. особливостей. Може забезпечуватися розбиття повідомлення на пакети. Протокол: Х.224. Сеансовий рівень – забезпечує взаємодію користувача з транспортним рівнем. Існують можливості задання параметрів передачі інформації. Представницький або рівень предствалення даних – конвертація даних з будь-якого формату у формат для низьких рівнів. Прикладний рівень – підтримка прикладних процесів користувача. 1.4. Характеристика сучасного стану ТК в Україні. Розвиток ТК в Україні іде по напрямкам: Створення ЛОМ установ Створення шлюзів (вузлів) для виходу на глобальні мережі. Створення спеціалізованих ТК систем відомчого або загального призначення. На сучасному етапіздійснюється процес цифровізації телефонного зв’язку. В багатьох містах України введена цифрова мережа з інтеграцією послуг (ISDN). Поширення мобілного з’взку. В Україні поширюється мережа УкрПАК (забезпечує взаємодію з Інтернет). Здійснюється будівництво за проектом ІТУР – передбачає об’єднання волокнооптичними лініями Італію, Турцію, Україну і Росію. В Україні є вихід в Інтернет, Фідонет, GlassnetUkraine та ін. В Україні існує понад 103 провайдери (22 в Києві – Укртелеком, Інфоком, Global Ukrainе і т.ін.) Стандарти – набір семантичних і синтаксичних правил, що визначають поведінку функціональних блоків системи передачі даних. Або – набір правил, дотримання яких забезпечує сумісність тех. та програмних засобів. Інтерфейс – система уніфікованих зв’язків і сигналів, через які з’єднуються пристрої системи. Інтерфейс може бути описаний в певних стандартах. Тема 2. Еталонна модель взаємодії відкритих систем та протоколів . Основні поняття ЕМ ВВС. Рівневі протоколи. Базові моделі протоколів. Аналізатори протоколів. 2.1. Основні поняття ЕМ ВВС. Відкритими називаються дві системи, основаних на однакових стандартах. Модель взаємодії ВС була розроблена МОС з МККТТ і названа еталонною тому, що дана модель використовується для побудови реальних систем. В ЕМ використовуються такі поняття: відкриті системи, прикладний об’єкт (процес), з’єднання, фізичне середовище. Прикладний об’єкт (процес) – програми, що є джерелами чи отримувачами інформації. З’єднання – процес інформаційного обміну між системами. Фізичне середовище – сукупність тех. обладнання для передачі даних і сама фізична середа. Всі функції ВС згруповано у 7 рівнів. Функції кожного рівня дають можливість виконувати дії вищим рівням. Кожний з 7 рівнів виконує формування пакету, додаючи св......
.Коментарі до роботи " Реферат: Cистеми телекомунікацій /Укр./"


E-mail: abc-english@yandex.ru
Copyright © 2012 :: uaReferat.abc-english-grammar.com