Работ в базе: 8081   

Реферати

Велика колекція рефератів з різних тем і предметів.


Курсові

Курсові роботи з багатьох предметів.


Лекції

Лекційний матеріал з різних предметів.


Шпаргалки

Все що рятує від нестачі знань.


Лабораторні

Роботи з практичної частини навчання.Головна / Комп\'ютерні технології / Реферати / Реферат: Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві
Назва роботи:Реферат: Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві
Предмет:Комп\'ютерні технології
Тип роботи:Реферати
Автор:-
Архів (.zip):
        
Реферат: Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

Краткое содержание работы

Міністерство освіти України Чернігівський державний інститут економіки та управління Кафедра менеджменту Випускна робота на тему: Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві (на прикладі ВАТ “Чернігівавтодеталь”)Студента Крисенко Максима Вікторовича___________________ (підпис)Науковий керівник, к.е.н., доцентТрапезнікова Е.А.
___________________ (підпис)Допущен до захисту“___” ___________________1999рЗавідуючий кафедрою ________________ Огнівець О.А. Чернігів 1999 Міністерство освіти України Чернігівський державний інститут економики та управління Факультет менеджменту кафедра менеджменту Спеціальність: Менеджмент у виробничій сфері Зав. кафедрою В.О.Огнівець _________________ “___” __________________ 1999 р. Завдання на випускну роботу студента Крисенко Максима Вікторовича Тема роботи: Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві (на прикладі ВАТ “Чернігівавтодеталь”) затверджено наказом по інституту від 18 травня 1999 року №541. Термін представлення студентом випускної роботи ________________2. Вихідні дані до роботи: Перелік виробляємої продукції. Структура управління підприємства. Характеристика сімейства «ГАЗ». Ціни на автомобільному ринку Украіни сімейства «ГАЗ». Схема взаємозв’язків файлової системи.3. Зміст випускної роботи (перелік основних питань, які необхідно вирішити): Вступ. Інформаційні системи і їх розвиток. Комплексне вивчення ринку методами маркетингового дослідження. Удосконалення інформаційного забезпечення маркетингу на підприємстві. Висновки.4. Перелік графічного (демонстраційного) матеріалу:
1. Лист – малюнок.
2. Лист – таблиця.
3. Лист – схема. Дата видачи завдання __________________________________________Керівник ___________Трапезнікова Е.А._________________________________ (підпис) ( прізвище, ініціали)
Студент______________Крисенко М.В.__________________________________ (підпис) ( прізвище, ініціали) АНОТАЦІЯ дипломної роботи на тему: Інформаційне забезпечення маркетингу для ВАТ “Чернігіавтодеталь” Випускник Крисенко Максим Вікторовіч Науковий керівник к.е.н., доцент Трапезнікова Елеонора Аркадіївна (посада)
Випускна робота складається зі Вступу, Глави 1, Глави 2, Глави 3,
Висновків, Додатків та Бібліографії. Вступ містить обгрунтування актуальності теми, постановку цілей і задач, що мають бути вирішені в ході виконання дипломної роботи. Глава 1 являє собою теоретичні основи інформації, інформаційної системи. Також показані тенденції розвитку інформаційних систем. Крім того висвітлюються питання щодо створення системи маркетингової інформації. Глава 2 - це аналітико-дослідна частина, яка містить аналіз підприємства, концепцію системи маркетингової інформації, а також функції відділу маркетингу на підприємстві. Глава 3 являє собою проектно-розробну частину, яка включає пропозиції використання різноманітних пакетів прикладних програм для створення баз даних. Крім того розробляється проект підсистеми бази даних з аналізу зовнішнього середовища для маркетингу із врахуванням специфіки діяльності підприємства. Дається економічне обгрунтування автоматизації інформаційного забезпечення Висновки містять висновки про здійснену роботу, досягнення поставленої мети та вирішення задач, а також реальність запропанованих дій. Додатки містять дійсно існуючі документи, що викортстовуються на підприємстві. Бібліографія містить джерела, які використовувались в процесі виконання дипломної роботи. Ілюстровані матеріали до роботи:
1. Малюнок - блок-схема етапів маркетингового дослідження2. Таблиця – prtp.rep 1.1. Пропозиція товарів, послуг
3. Схема – схема взаємозв’язків файлової системи ЗМІСТ
Вступ ……………………………………………………………...
1. Інформаційні системи і їх розвиток …………………………. 1. Поняття, структура і склад інформаційних систем …………. 2. Тенденції розвитку інформаційних систем …………………..
1. Комплексне вивчення ринку методами маркетингового дослідження ……………………………………………………..
2.1. Концепція системи маркетигової інформації ………………….
2.2. Техніко економічна характеристика
ВАТ «Чернігівавтодеталь» ……………………………………………..
2.3. Зміст функцій відділу миркетингу з аналізу зовнішнього середовища ……………………………………………….
2. Удосконалення інформаційного забезпечення маркетингу на підприємстві …………………………………...
3.1. Вибір і обгрунтування засобів керування базами даних ……..
3.2. Проектування інформаційної бази даних маркетингу
(аналізу зовнішнього середовища) ……………………………………
3.3. Економічне обгрунтування ефективності інформат......
.Коментарі до роботи " Реферат: Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві"


E-mail: abc-english@yandex.ru
Copyright © 2012 :: uaReferat.abc-english-grammar.com