Работ в базе: 8081   

Реферати

Велика колекція рефератів з різних тем і предметів.


Курсові

Курсові роботи з багатьох предметів.


Лекції

Лекційний матеріал з різних предметів.


Шпаргалки

Все що рятує від нестачі знань.


Лабораторні

Роботи з практичної частини навчання.Головна / Архітектура / Реферати / Реферат: Девяти этажный жилой дом в городе Запорожье (Дев’ятиповерховий житловий будинок для будівництва в м. Запоріжжі)
Назва роботи:Реферат: Девяти этажный жилой дом в городе Запорожье (Дев’ятиповерховий житловий будинок для будівництва в м. Запоріжжі)
Предмет:Архітектура
Тип роботи:Реферати
Автор:-
Архів (.zip):
        
Реферат: Девяти этажный жилой дом в городе Запорожье (Дев’ятиповерховий житловий будинок для будівництва в м. Запоріжжі)

Краткое содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра: “Будівельних, дорожніх манин та будівництва” Пояснювальна записка до курсового проекту з архітектури На тему: Дев’ятиповерховий житловий будинок для будівництва в м. Запоріжжі. Виконав: студент гр.ПБ-98-2 __________ Свінцицький С.О. Перевірив: викладач __________ Ставенко В.А. м.Кіровоград 2000 р. Вступ В сучасних умовах будівництва, коли йде поліпшення технологічнихпроцессів, автоматизація та механізація виробництва, багато часуприділяється шляхам підвищення довговічності будівель та вдосконаленнюметодів боротьби з зношуванням матеріалів, однією з головних причин якої єкорозія металу. Зношування конструктивних елементів в процесі експлуатації будівельхарактерізується втратою окремими конструкціями своїх початкових якостей,як наприклад, міцності, вологостійкості, теплозахисту, звукоізоляції іінше. На їх зношування впливають, перед усім, вітер, сніг, дощь та інше.
Під дією морозу та тепла камені і бетоні матеріали руйнуються, дерев’яніелементи гниють, метал піддається корозії. Інтинсивний вплив на конструкціїтакож оказує газ, пил та динамічні коливання. Однією з головних причин швидкого зношування будівельних конструкціїбільшості будівель являється корозія метала, арматури заліза-бетона таінших матеріалів. Зношування конструктивних елементів будівель визначаєтьсяна основі діючих таблиць “Признаки для определения процента изношенностичастейстроений и елементов благоустройства”.
3 Шляхи підвищення довговічності будівель Підвищення строку служби будівель, їх довговічність являєтьсяважливою проблемою. Сучасні методи проектування будівель, застосуванняпрогресивних конструкції і нових будівельних матеріалів, використанняефективних методів захисту елементів будівель від фізичної і хімічної діїдозволяє продовжити строк служби будівель. Однак ця проблема зостаєтьсягострою. Строк служби одних і тих же конструкцій і елементів будівельнавіть при однакових умовах роботи коливається в значних межах. Цепояснюється перед усім тим що, якість будівництва різна. В числі головнихумов, які забезпечують довговічність будівель – є боротьба з корозієюметалу. Вона лише тоді дає ощутимий ефект, коли буде здійснен комплексзаходів, який включає в себе вдосканалення технологічних процесіввиробництва з метою знешкодження виділень які визивають корозію металу;поліпшення утримання приміщень, яке передбачає надлижаще організованувентиляцію і утримання оптимального теплового режиму; здійснення захістнихпокритів (фарби, лаки). Особливо швидко розвивається корозія на металевих конструкціях. Щобпродовжити строк служби необхідно ретельно підбирати матеріали дляантикорозійного захисту. Для продовження довговічності залізобетоннихконструкції необхідно захищати шаром бетону, підвищуя товщину захистногошару. Також велику небезпеку для всієї будівлі і цілому являє підвищеннярівня грунтових вод, яке може призвести до ряду ускладнень – затопленнюбудівлі (підвалів), і погіршенню несучої дії грунтів, що в свою чергупризведе до осадці фундаментів і деформації будівлі. В районах просадочнихгрунтів переувлажнення може призвести навіть до аварії. Щоб не трапилосьподібних явищь, необхідно наглядати за станом вологості грунтів не тількина вільних площадках, але і під будівлями. На стінах будівель в якостівисотних марок для нівелювання при стеженні за осадками фундаментівзастосовуються деталі, спеціальної конструкції. Для цієї мети можуть бутивикористані скоби для стропування тросів, а також крепежні елементи –костилі, цвяхи, вінти і дюбель, які забивають будівельно-монтажнимпістолетом. Такі марки окрашуються яркою масляною краскою. Архітектурно-будівельна частина.
5 Вихідні дані для проектування. Курсовим проектом запроектовано дев’ятиповерховий житловий будинокдля будівництва в м. Запоріжжі. Проект розроблено на основі завдання накурсовий проект. Клас будівлі - II Ступінь довговічності - II Ступінь вогнестійкості - II Місто Запоріжжя відноситься до III кліматичної зони (СНиП 2.01.82ст.51). Середня температура найбільш холодних суток tс=-25(С, найбільшхолодної п’ятиденки tп=-22(С (СНиП 2.01.01.-82 ст.26) Глибина промерзаннягрунту 0.9 м (СНиП 2.01.01.-82 ст.46) Напрямок переважующих вітрів вліткупівнічний (П) взимку північно-східний (ПС) (СНиП 2.01.01.-82 ст.89), Вагаснігового покрову 0.70 кПа (СНиП) 2.01.07.-85 ст.8), вітрове навантаження
0.30 кПа (СНиП 2.01.07.-85 ст.9). На основі геологічної розвідки ділянкапід будівництво складена грунтами: рослинний шар, суглинки польові, глинибурі. Грунтові води до глибини 13.0 м не зустрілися. В якості основивикористовуємо грунт шару N=5 м (глини бурі). ......
.Коментарі до роботи " Реферат: Девяти этажный жилой дом в городе Запорожье (Дев’ятиповерховий житловий будинок для будівництва в м. Запоріжжі)"


E-mail: abc-english@yandex.ru
Copyright © 2012 :: uaReferat.abc-english-grammar.com